Kierownik budowy

Dla przykładu musi prowadzić dziennik budowy oraz realizować te zalecenia, które zostaną do niego wpisane. Musi zatroszczyć się o to, aby teren budowy został odpowiednio zabezpieczony – przy czym musi również zorganizować wszystkie roboty budowlane i następnie je nadzorować. Oczywiście, nie jest także pozbawiony praw. Może nakłaniać inwestora do zmian w projekcie, jeśli w trakcie budowy zajdzie taka konieczność albo okaże się, że są one po prostu dla całej inwestycji korzystniejsze. Może również ustosunkowywać się do zaleceń wpisywanych do dziennika budowy. Kierownikiem budowy nie każdy może zostać – trzeba posiadać w tym zakresie odpowiednie uprawnienia.