Gospodarstwo domowe

Zarządzanie pieniędzmi Gospodarstwo domowe jest związkiem osób, które dobrowolnie ze sobą mieszkają, wspólnie zarabiają i wydają pieniądze. W Polsce najwięcej jest gospodarstw domowych jednoosobowych (ok. 26%), a najmniej gospodarstw, w których zamieszkuje 5 i więcej osób (ok. 14%) - średnio na jedno gospodarstwo domowe przypada w Polsce ok. 2,83 osoby. Samych gospodarstw jest w Polsce ok. 13 milionów. Gospodarstwo domowe jest tworzone przez następujące grupy osób: osoby aktywnie pracujące, które zarabiają pieniądzem, emeryci i renciści oraz osoby pobierające różnego rodzaju zasiłki, osoby utrzymujące się z gier losowych (w tym bukmacherka oraz gra na giełdzie), osoby posiadające dochody z lokat giełdowych oraz osoby, które są utrzymankami wyżej wymienionych grup. Dochody, które przypadają w gospodarstwie domowym (w Polsce) na jedną rodzinę to ok. 620 zł, z których po odjęciu średnich wydatków na osobę w polskim gospodarstwie domowym zostaje 10zł. Tak - te średnie wydatki to aż 610zł miesięcznie. Na odkładanie zostaje więc nie za wiele.

Najbardziej znanymi miernikami gospodarczymi są: PKB - Produkt Krajowy Brutto - jest to wartość wyrobów, usług i inwestycji wykonanych przez gospodarkę danego kraju w ciągu roku w przeliczeniu na dolary. PKB przelicza się na jednego mieszkańca i służy porównaniu światowych gospodarek (dla porównania PKB Polski to ok. 9500, a PKB USA, to ok. 34000), PNB - Produkt Narodowy Brutto - jest to miernik różniący się od PKB o wartość wyrobów, usług i inwestycji dokonanych przez podmioty, które mają swoje siedziby poza granicami naszego kraju, produkcja globalna - jest to miernik, który może być wyrażany zarówno ilościowo (np. w tonach lub sztukach) oraz wartościowo (w pieniądzach). Wyraża on wynik procesu produkcji i usług, które gospodarka danego kraju wykonała w ciągu roku, spożycie indywidualne - wydatki (w cenach detalicznych) na wyroby i usługi oraz różnego rodzaju czynsze (np. mieszkaniowy, opłata za energię, Internet, itd.) oraz spożycie zbiorowe - są to wydatki finansowane przez urzędy centralne (np. szkolnictwo, policja, wojsko, straż pożarna czy służba zdrowia).

Mówiąc prostym językiem budżet państwa jest zestawieniem przychodów i wydatków tego kraju. Na dochody kraju mogą składać się takie czynniki jak podatek VAT (22%,7%, 3%), podatki dochodowe od osób prawnych i fizycznych, opłaty administracyjne i skarbowe (np. mandaty), dochody ze sprzedaży państwowego majątku, wpływy z czynszów i dzierżawy majątków państwowych, opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego (tzw. klimatyczne, czyli podatek ustalany przez gminę w regionach turystycznych), opłaty celne, pożyczki (w kraju - tzw. obligacje, lub za granicą) oraz dotacje z Unii Europejskiej. Wynik budżetu (na rok 2004) wyniósł w Polsce -41,4 miliarda złotych. Zadłużenie Skarbu Państwa na ten sam rok wyniosło 111,3 miliarda (składały się na to obligacje skarbowe sprzedane na rynku międzynarodowym (48,4 mld), kredyty w walutach wymienialnych (62,8 mld) - w tym od Klubu Paryskiego (19 najbogatszych krajów świata - 50,3 mld) oraz Bank Światowy (powstał po II Wojnie Światowej, by "przekazać" pieniądze na odbudowę "Starego Kontynentu" - 4,3 mld).