Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie

Można zatem wspomnieć w tym miejscu o takich czynnościach jak dla przykładu budowlane rzeczoznawstwo, kierowanie pracami budowlanymi albo budową, nadzór inwestorski czy techniczna kontrola obiektów budowlanych. Aby sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, spełniać należy określone wymagania. Mówiąc najogólniej, dotyczą one trzech podstawowych aspektów takich jak stosowne wykształcenie, zawodowa praktyka i zdanie egzaminu umożliwiające uzyskanie takich uprawnień. Warunków stawianych kandydatom do pełnienia takich funkcji jest sporo. Poza tym poszczególne funkcje zawsze wiążą się ze ściśle określonymi specjalizacjami – jeżeli ktoś specjalizuje się w kierowaniu budowami nie ma automatycznie uprawnień gdzie indziej.