Denominacja

Zarządzanie pieniędzmi Denominacja jest jednym z rozlicznych określeń związanych z polityką pieniężną. Jest to pewna specyficzna odmiana reformy – a mianowicie jest ona reformą pieniężną. Polega ona na tym, że obowiązująca dotychczas walutę w danym kraju zastępuje się nową. Odbywa się to jednocześnie bez ingerowania w kurs walutowy. Bardzo często denominacja jest mylona z dewaluacją – pamiętać tymczasem należy, iż każde z tych pojęć oznacza coś innego. Denominacja jest reformą odznaczającą się typowo technicznym charakterem. Jej wprowadzenie ma na celu usprawnienie polityki pieniężnej prowadzonej przez dane państwo. Wprowadza się tutaj co prawda obniżki, nie mniej jednak są one tylko i wyłącznie nominalne. Wszystkie wartości takie jak dla przykładu ceny oraz płace są wymieniane podczas denominacji wedle proporcji, jakie wcześniej w precyzyjny sposób zostały ustalone. Wprowadzenie takiej reformy zazwyczaj jest efektem tego, że inflacja jest zdecydowanie za wysoka, aczkolwiek znajduje to uzasadnienie tylko w takiej sytuacji, kiedy bank centralny danego kraju opanował już inflację. W każdym bądź razie dochodzi w pewnym momencie do tego, że wartość obowiązującej jeszcze waluty zaczyna po prostu przeszkadzać. Wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie zarówno gospodarczych podmiotów, jak i ogólnie gospodarki w całym kraju, przyczyniając się do tego, że staje się ona w coraz mniejszym stopniu stabilna. Zachodzi zatem konieczność reform.

Bardzo często uważa się, że denominacja uderza w osoby mogące się poszczycić zarobkami na średnim i niższym poziomie. Z tego też właśnie względu jednostkę pieniężną trzeba wykreować we właściwy sposób – czyli taki, aby ci wspominani powyżej ludzie nie odczuwali w związku z przeprowadzeniem takiej reformy psychicznego dyskomfortu. Wbrew pozorom – jest to bardzo ważna kwestia, której rząd przy planowaniu denominacji w żadnym układzie nie powinien lekceważyć. Całe takie przedsięwzięcie powinno być dobrze zaplanowane z jeszcze jednego, szalenie istotnego powodu – taka reforma kosztuje, i to na dodatek bardzo dużo. Samo tylko wydrukowanie nowych banknotów dla przykładu to już dla państwa ogromny wydatek, a to tylko jeden z elementów takiej reformy. Dla przykładu przeprowadzona w naszym kraju przed piętnastoma laty denominacja kosztowała budżet państwa aż trzydzieści milionów nowych złotych – w przeliczeniu na stare, było to trzysta milionów. Jest to mniej więcej taka kwota, jaką obecnie trzeba wydać na to, aby mogły powstać zaledwie cztery kilometry nowoczesnej autostrady.