Anioły biznesu

Zarządzanie pieniędzmi Anioł to słowo przywołujące na myśl jak najbardziej oczywiste skojarzenia. Warto tymczasem wiedzieć, że znajduje ono zastosowanie również w sferze biznesu. W tym właśnie kontekście istnieje takie określenie jak anioł biznesu – z pewnością nie każdy miał okazję się z takim terminem zetknąć. Określenie powstało w Stanach Zjednoczonych, a odnosi się ono do takich osób, które po pierwsze – są samodzielne, a po drugie – na brak zasobów finansowych zdecydowanie nie narzekają. Na starym kontynencie taka osoba określana jest mianem Business Angel, natomiast w Stanach Zjednoczonych mówi się na nią Angel Investor. Charakteryzuje się ona tym, że inwestuje w dopiero co rozwijające się czy startujące przedsięwzięcia. Oczywiście, jak nietrudno się domyślić, nie robi tego charytatywnie. W zamian dostaje udziały. Anioły biznesu mają taką zasadę – i konsekwentnie się jej trzymają, że inwestują tylko i wyłącznie we własne fundusze. W naszym kraju tego rodzaju specyficzna „instytucja” jest jeszcze wciąż bardzo mało znana – zapewne dlatego mało kto u nas o niej słyszał. W Polsce takie osoby łączą się w tak zwane sieci aniołów, aby wspólnie wymieniać się doświadczeniami i rozpowszechniać wśród innych osób mających odpowiednie możliwości tego rodzaju działalność. Faktem też jest, że aby czymś takim się zajmować trzeba posiadać nie tylko sporo pieniędzy – potrzebne są do tego również odpowiednie predyspozycje osobowościowe.

Powód tego jest prosty, a mianowicie taki, iż takowe inwestowanie wiąże się z ogromnym ryzykiem – można w zasadzie z powodzeniem powiedzieć, iż w tym przypadku jest ono wręcz ekstremalne. Pewien procent takowych inwestycji przepada bowiem bezpowrotnie i nie ma możliwości, aby go odzyskać – no chyba, że zainwestuje się w coś innego i to akurat przyniesie oczekiwane zyski. Kim w praktyce jest zazwyczaj osoba mieniąca się mianem anioła biznesu? Przeważnie jest to człowiek już na emeryturze, który w swoim zawodowym życiu z powodzeniem realizował się jako przedsiębiorca bądź też sprawował bardzo wysokie, kierownicze stanowiska. Stąd właśnie ma nie tylko potrzebne na inwestowanie pieniądze, ale również gruntowną, popartą własnym doświadczeniem wiedzę na ten temat. Zainteresowany taką właśnie działalnością jest nie tylko dlatego, że chce się na niej dorobić – tego akurat nie musi już robić. Chce w taki sposób przekazywać swoją wiedze młodym, dopiero co zaczynającym przedsiębiorcom, którym przy okazji może pomóc również w kwestiach finansowych, co jest jak wiadomo nie bez znaczenia.